Contact Twitter Facebook YouTube
info@voedseltuin.com | Coördinator zakelijk tel: 06-50 97 44 62

Bijzondere samenwerkingen

Eduardo Marín Salinas

‘Learning from nature to balance the water in Rotterdam’

Ze zijn buren van de Voedseltuin en actief over de hele wereld, milieu-architecten ‘de Urbanisten’. In Rotterdam met name bekend vanwege hun ontwerp en uitvoering van het waterplein tegenover het Hofpleintheater. Op de Voedseltuin zijn de Urbanisten op 18 oktober jl. gestart met een laboratorium, de zogenoemde spons, om te leren van de natuurlijke principes tussen bodem, water en vegetatie. Een gesprek met de bevlogen projectleider Eduardo Marìn Salinas.

 

 

In samenwerking met Watersensitiverotterdam is het idee van ‘de spons’ bedacht en ontwikkeld.

Marìn Salinas: ‘We doen al geruime tijd onderzoek naar mogelijkheden in Rotterdam op het gebied van water. Hoe verhouden de waterbronnen zich in de stad? Welk systeem werkt al? Hoe kunnen we de waterreserves balanceren? Wat is de werking van de natuur en hoe verhouden de verschillende bodemstructuren zich met de veranderende klimaatomstandigheden? Het klimaat wordt steeds extremer. We willen leren van de natuur om de stad beter klimaatbestendig te maken. Met John Jacobs, de man achter Watersensitiverotterdam, is het idee ontstaan om hier, op de Voedseltuin, een ‘spons’ te bouwen. We have a different task in de future, so we need to discover things for the future!’

De spons is een ‘lab’ met verschillende aardecomposities en uiteenlopende plantsoorten. De inspiratie komt van disciplines waar al enkele antwoorden op de vraag ‘hoe waterbronnen zijn te optimaliseren?’ gegeven worden. Bijvoorbeeld agricultuur, tuinieren, bouwkundige materialen en ecosystemen. Zowel natte als droge condities worden getest en geanalyseerd. Marìn Salinas: ‘We gaan beschrijven welke bodemsoorten effectiever kunnen worden. We innoveren. We willen beschrijven wat we kunnen toevoegen aan de verschillende bodems die er in Rotterdam zijn en welke plantsoorten hierop het beste werken om problemen als overstromingen, extreme droogte en verzakking van funderingen op te lossen. We bouwen mee aan de toekomstige identiteit van de stad’.

Dit lab, deze spons, is uniek. Marin Salinas benadrukt ook het belang van de bewustwording van de inwoners op het gebied van de klimaatverandering. ‘We moeten doordrongen zijn dat we moeten veranderen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de gemeente dit project uitdraagt en het op de Voedseltuin zichtbaar is’.

Meer informatie: De Urbanisten


Imkers Ben Tobé en Elizabeth Baart

‘Wij zien graag gezonde, sterke bijen’

Zo’n zes jaar geleden volgden Ben Tobé en Elizabeth Baart de beginnerscursus Imkeren en hun belangstelling voor het wel en wee van bijen groeide uit tot een prachtige hobby. Zij hadden al spoedig twee volkjes en zochten na enige tijd een nieuwe plek voor hun twee bijenkasten. Een kennis vertelde hen over de permacultuur op de Voedseltuin en van het een kwam het ander.

Ben Tobé: ‘We zochten een nieuw onderkomen voor onze bijenkasten en de Voedseltuin zocht een imker. Ons belangrijkste doel was de bijen een goede buitenplek bezorgen waar zij voor bestuiving konden zorgen. Dit sloot goed aan bij de uitgangspunten van de Voedseltuin.’

De wijze waarop het echtpaar imkert sluit aan op de visie van de Voedseltuin waarin het ritme van de natuur zo goed mogelijk gevolgd wordt.

Elizabeth Baart vervolgt: ‘We willen dat de bijen het goed hebben en verzorgen hen op een manier die dicht komt bij het biologisch dynamische. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij het ritme van de natuur volgen, organische materialen gebruiken (de bijenkasten zijn allemaal van hout) en op de raampjes een biologische waslaag hebben aangebracht. We laten de bijen zoveel mogelijk hun eigen ding doen en willen zo min mogelijk verstoring veroorzaken. Onze bijen worden niet chemisch behandeld en overwinteren op hun eigen honing (in plaats van op suikerwater). Wij zien graag gezonde, sterke bijen.’

Van de inmiddels acht kasten van Imkerij Natuurbij staan er nu vier ongeveer vijf jaar op de Voedseltuin. Door deze ruime aanwezigheid van bijen is er goede bestuiving van alle planten mogelijk. De bijen bestuiven de vruchtdragende gewassen waarna er een mooie oogst volgt. Ook worden zaden verkregen die weer voor nieuwe planten kunnen zorgen.

Over de samenwerking met de Voedseltuin zijn zij zeer in hun nopjes. Tobé: ‘Vrijwilliger Ron is echt een geweldige gastheer. Hij heeft de koffie altijd klaar staan en is zeer behulpzaam. Verder hebben vrijwilligers van de Voedseltuin geholpen met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe bijenstal met een observatieplek. De bezoekers kunnen nu op een veilige manier, achter glas, de bijen gadeslaan. Er is echt een mooie samenwerking die wij hopelijk nog lang mogen behouden.’

Baart sluit af: ‘We zijn een onderdeel van de keten in de Voedseltuin geworden en het is iedere keer een feestje om er naartoe te gaan. Het voelt als onze buitenplek, middenin Rotterdam!’

Meer informatie: Imkerij Natuurbij 


Ria Olsthoorn

‘Samen met de Voedseltuin een zinvolle dagbesteding verzorgen’

Pluspunt is een werkervaringscentrum met twee vestigingen in Rotterdam. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hier een zinvolle dagbesteding en werken o.a. in een fietswerkplaats, timmeratelier en keuken. Pluspunt vindt klussen bij mensen in plaats van mensen bij klussen. De organisatie werkt nauw samen met de Voedseltuin. Aan het woord is Ria Olsthoorn, senior coördinator van Pluspunt.

Nadat hij, na een faillissement van zijn bedrijf en een stukgelopen huwelijk, dakloos werd, startte wijlen John Bergenhenegouwen in 2004 met een fietswerkplaats. Dit deed hij samen met een aantal collega daklozen.

De naam zegt letterlijk: zet een Punt achter je verleden en geeft je toekomst een Plus. Een jaar na de start van Pluspunt maakte Ria Olsthoorn haar entree. Zij breidde de organisatie en de werkzaamheden verder uit. De Voedseltuin werd een belangrijke samenwerkingspartner.

 

Ria Olsthoorn aan het woord: ‘Sinds een jaar of vijf krijgen wij groenten van de Voedseltuin waarmee onze bezoekers dagelijks voor elkaar koken. De coördinator van de Voedseltuin, Tineke van der Burg, zat toen al in het bestuur van Pluspunt. Met de Voedseltuin als werkplek heeft Pluspunt er een extra activiteit bij en voor de Voedseltuin biedt dit mogelijkheden om een bredere groep vrijwilligers in huis te halen. De bezoekers van Pluspunt variëren in leeftijd van 18 tot 70 jaar.’

In Rotterdam moet iedere burger met een SoZaWe uitkering een tegenprestatie leveren. De bezoekers van Pluspunt hebben hiernaast ook een hulp- of zorgvraag en hebben daarom een WMO indicatie. Pluspunt voorziet in hun werkzaamheden.

Ria Olsthoorn vervolgt: ‘ Onze bezoekers hebben een zorgvraag vanwege bijvoorbeeld sociaal isolement of verslaving. Zij worden naar ons doorverwezen door organisaties als Leger des Heils en het Centrum voor Dienstverlening. Door de intensivering van de samenwerking met de Voedseltuin kunnen de bezoekers van Pluspunt ook op de Voedseltuin  werken en vrijwilligers van de Voedseltuin bij Pluspunt. Dit biedt een breder aanbod van activiteiten een werkzaamheden.

De ambitie ligt er om, na West en Noord, ook in Rotterdam Zuid een Pluspunt te gaan ontwikkelen, mogelijk in combinatie met de Voedseltuin. Ria Olsthoorn: ‘Het is prachtig als wij met elkaar meer bezoekers een zinvolle tijdsbesteding kunnen bieden die zingeving geeft aan hun bestaan.’

Meer informatie: Pluspunt Rotterdam


René van der Goes

‘Mijn hart gaat sneller stromen van blije mensen’

Levensgenieter, nieuwdenker, pionier en optimist René van der Goes kan niet zonder de groene natuur. Hij kweekt allerlei gewassen en levert met veel plezier jonge planten aan de Voedseltuin.

De geboren tuinder heeft jarenlang een biologische paprikakwekerij gerund waarna hij iets anders wilde gaan doen. Van der Goes lacht volop als hij enthousiast vertelt over zijn reizen door de wereld, zijn werk destijds op een arbeidscentrum met mensen met een geestelijke beperking en zijn huidige tuin achter zijn zonnige huis in Maassluis.

‘Ik ben altijd een bouwer geweest. In 2013 was ik betrokken bij het opzetten en coördineren van de stadslandbouw in Vlaardingen. Daarna, tot de opheffing in 2016, bij de Carnissetuin in Rotterdam Zuid. Echt een geweldige tijd waar iedereen met elkaar verbonden was. Bewoners en andere belangstellenden, van 0 tot 80 jaar, hadden wat met die tuin. We teelden groenten, kookten met elkaar en aten aan lange tafels. Mijn kennis over de landbouw moest de wereld in en die kon ik daar goed kwijt. Dat heeft mij veel gebracht. En op z’n Westlands gezegd ‘er waren veel mensen wijs mee’. Het is zonde dat de Carnissetuin opgedoekt werd en de plek volgebouwd werd met steen.’

Het gaat Van der Goes om blije mensen, gezamenlijke zelfredzaamheid, het waarmaken van dromen, humor en uiteraard om de biologische teelt. Daar ligt zijn hart.

Via Max de Corte, tuincoördinator, leerde hij de Voedseltuin kennen. Hij vervolgt enthousiast. ‘ Ik ging gelijk zaaien voor de Voedseltuin hier in m’n tuin. Sla, andijvie, pepertjes, kool, erwten etc. Ik lever plantjes voor eenjarige groenten. Geweldig wat voedselbewustzijn doet, dat steeds meer mensen zien dat biologische teelt zoveel beter en gezonder is. De Voedseltuin heeft een belangrijke rol hierin. Ook dat kinderen op de Voedseltuin zien hoe het groeit en bloeit. Ik lever graag mijn bijdrage hieraan.’