Contact Twitter Facebook YouTube
info@voedseltuin.com | Coördinator zakelijk tel: 06-50 97 44 62

Sponsors in Beeld

De Voedseltuin kweekt al jaren gezonde eerlijke groente en fruit voor mensen met een smalle beurs. Omdat wij de oogst weggeven, is de Voedseltuin afhankelijk van donaties en giften.

De tuin krijgt haar financiën niet alleen via fondsen en gemeentelijke subsidies, maar ook via sponsoring. Er zijn verschillende manieren van sponsoring mogelijk: een voedselcirkel adopteren, een bedrijfsuitje organiseren, materiaal ter beschikking stellen of expertise aanbieden. Wij zijn heel blij met onze sponsors, die ervoor zorgen dat de tuin kan blijven bestaan en kan blijven voorzien in gezonde voeding. 

In elke nieuwsbrief zullen wij een sponsor in de spotlights zetten én een bijzondere samenwerking toelichten.

Sponsors in beeld:

Stichting Neyenburg,

Water Sensitive Rotterdam,

Koppert Biological Systems,

Group A architects,


Stichting Neyenburgh

‘Wij dragen graag bij’

De Voedseltuin ontving in juli jl. de Neyenburgh Award 2018. Een bedrag van 64.000 euro werd toegekend voor het plan om samen met Tafelvanzeven, Wijkkeuken op Zuid, Pluspunt Rotterdam, Buitenplaats Brienenoord en de Rotterdamse Munt een keten te vormen om kwetsbare Rotterdammers een sterkere positie op de arbeidsmarkt te geven.

Stichting Neyenburgh maakt deel uit van ‘de familie’ van de Volkskracht-fondsen waarvan  de Stichting Bevordering van Volkskracht de bekendste is. Aan het woord is voorzitter Jacqueline Frima.

In 1923 liet de heer Burger, een Rotterdamse cargadoor, bij zijn overlijden zijn vermogen na aan de Stichting Bevordering van Volkskracht. Zijn doel was helder: ’de bevordering van den geestelijken en lichamelijken welstand der mingegroeide bevolking in Rotterdam’.

Volkskracht, zoals de stichting in de volksmond heet, bestaat nog steeds. In de loop der jaren zijn er andere stichtingen bij aangesloten die allemaal verschillende maatschappelijke doelen dienen. Een daarvan is de Stichting Neyenburgh.

Voorzitter Jacqueline Frima: ‘Met Volkskracht ondersteunen we al vanaf het begin regelmatig de Voedseltuin. Wij vinden dit een mooi project omdat het echt meerwaarde heeft voor Rotterdam en duurzaam is. Het is een zeer geïntegreerde club. We hebben goede ervaringen met hen opgedaan.

Geheel los hiervan stond het feit dat we met de Stichting Neyenburgh zochten naar een andere, vernieuwende aanpak om de stichting bekend te maken in de Rotterdamse samenleving. Stichting Neyenburgh richt zich met name op initiatieven voor kwetsbare Rotterdammers. Ons viel op dat er veel initiatieven zijn die zich richten op de kwetsbare Rotterdammers maar dat de initiatiefnemers vaak geen aanvraag indienden.

Vanuit deze gedachte hebben we begin dit jaar de Neyenburgh Award 2018 opgezet. We zijn actief gaan werven, nodigden instanties uit, we wilden uitdagen en nieuwe plannen zien. Het resultaat was boven verwachting. De Voedseltuin diende een aanvraag in voor de gezamenlijke sociale en groene keten. Een treffend initiatief’.

De jury van de Neyenburgh Award bestond uit mevrouw Zwaneveld, zij is de gemeentelijke ombudsman, de heer Kuipers, hij is pastoor van de Laurenskerk en de heer Loorbach, voormalig voorzitter van Volkskracht.  De jury over het ingediende plan van de Voedseltuin: ‘Zes schakels in de voedselketen van producten: via koken naar catering, distributie en composteren. Er komt ruimte voor 23 nieuwe ervaringsplekken en er komt een meer zelfbewuste presentatie: niet langer zielig, maar vanaf nu assertief!’

Jacqueline Frima vervolgt: ‘De uitreiking vond plaats op het stadhuis in aanwezigheid van onder anderen burgemeester Aboutaleb. De jury heeft 25 (van de 170) aanvragen kunnen honoreren en ik heb nog nooit eerder zoveel mensen zien huilen van vreugde. Echt een geweldige energie. Het is zo mooi dat wij dit mogen en kunnen doen. Zoveel initiatieven en goede ideeën en zoveel bevlogenheid in de stad voor en door de Rotterdammers. Ik ben enorm dankbaar dat ik voorzitter mag zijn van deze club.  Echt fantastisch.

Of de Neyenburgh Award gecontinueerd wordt lijkt niet vanzelfsprekend. ‘Het was zeer geslaagd maar ook ongelooflijk veel werk voor ons. Het bestuur van Stichting Neyenburgh bestaat uit vrijwilligers, en het heeft ons heel veel tijd gekost. Dit  kunnen en willen wij niet jaarlijks doen. Maar gezien het succes zal er zeker nog wel een keer iets vergelijkbaars komen. Het is nu in ieder geval gelukt om Stichting Neyenburgh breder op het netvlies te hebben gekregen. Dat doel is behaald waardoor wij hopelijk nog veel mooie, verrassende aanvragen kunnen honoreren en bij kunnen blijven dragen aan prachtige initiatieven in Rotterdam. Voor en door de Rotterdammers’.

Meer informatie: Stichting Neyenburgh en Volkskracht


Water Sensitive Rotterdam

‘De Voedseltuin is de positieve uitstraling van de nieuwe tijd’

John Jacobs heeft woorden te kort als hij enthousiast praat over de Voedseltuin. ‘Ik ben een grote fan.’ Hij is strateeg, bedenker en hoofd van het gemeentelijke project ‘Water Sensitive Rotterdam’ dat als missie heeft om Rotterdam goed voor te bereiden op de wereldwijde klimaatverandering.

‘De klimaatverandering is hét grote issue en we kunnen daar niet genoeg van doordrongen zijn. Als deltametropool is Rotterdam kwetsbaar voor de klimaatverandering. De extremen in bijvoorbeeld hitte en neerslag gaan vaker voorkomen. Hoe raken we als stad hierop goed toegerust? Dat is onze taak. Rotterdam is al ruim 15 jaar wereldwijd een van de leiders op het gebied van climate change & resilence. Rotterdam is voorzitter van het internationale netwerk, wij zijn toonaangevend geworden.’

Aan het woord is John Jacobs. Hij is een echte verbinder, een visionair, gericht op samenwerken. ‘Alles moet doordrongen zijn van klimaatadaptatie. Als overheid moet je veel luisteren en ook intern goed leren samenwerken, regels en procedures niet vooropstellen maar vooral met elkaar aan de slag gaan. Resultaten boeken, samen met o.a. bewoners, partners en creatieven. Deze manier van werken werpt haar vruchten af.’ Voorbeelden van initiatieven van klimaatadaptatie zijn o.a. waterplein Benthemplein, groene daken, infiltratiesystemen en regentuinen.

Voedseltuin

Jacobs vervolgt: ‘Via de crowdfunding, voor een eigen circulaire watervoorziening, maakte ik kennis met de Voedseltuin. Ik kreeg een rondleiding en ‘m’n bek viel open’, alles waar wij mee bezig zijn is daar. De Voedseltuin raakt alles. Het is een living lab, volop creativiteit, een concreet fysieke plek, een leuk park, circulair watersysteem, hergebruik van materialen en sociale meerwaarde door zowel het verbouwen van groenten en fruit voor de Voedselbank als dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is allemaal zichtbaar en benaderbaar. Geweldig. Dit is de voorloper van de transitie van het oude havengebied. Dé positieve uitstraling van de nieuwe tijd.’

De kennismaking met de Voedseltuin leidde niet alleen tot financiële bijdragen. Er ontstonden nieuwe samenwerkingen. Jacobs vervolgt:’ Samen met de Urbanisten, Hogeschool Rotterdam/ Watermanagement en ons project richten we momenteel op de Voedseltuin een testlocatie in. In deze ‘spons van de stad’ doen we onderzoek naar diverse bodems, vegetatie en technieken. Dit onderzoek is nodig om onze stedelijke omgeving goed te kunnen inrichten voor het veranderende klimaat. En dit doen wij met elkaar.’

Ter afsluiting voegt hij toe: ‘Ik weet niet of je ons sponsor moet noemen, wij zijn gewoon een grote fan en zien de Voedseltuin als een belangrijk voorbeeld van klimaatadaptatie.’

Meer informatie: watersensitiverotterdam.nl


Koppert Biological Systems

‘De Voedseltuin is een mooi project dat wij graag steunen’

Al ruim een halve eeuw werkt Koppert Biological Systems aan duurzame teelt. Zij helpt wereldwijd telers om op een biologische en duurzame manier te werken. In samenwerking met de natuur draagt zij op deze manier bij aan een betere gezondheid van mens en aarde.

De hoofdvestiging van Koppert Biological Systems staat op het voormalige veilingterrein in Berkel-Rodenrijs. Niet ver van de Voedseltuin vandaan. Al in 2012 was er door de Voedselbank een connectie gelegd met Koppert die resulteerde in het sponsoren en plaatsen van een kweekkas op de Voedseltuin. Vorig jaar, in 2017, richtte het bedrijf, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, de Koppert Foundation op. Een van de doelen hiervan is het ondersteunen van maatschappelijk betrokken ondernemingen en/of initiatieven die een relatie hebben met hun eigen werkzaamheden. Opnieuw kwam de Voedseltuin in beeld.

Aan het woord zijn de medewerkers Johannette Klapwijk en Conny van Vliet, beide hebben zitting in de werkgroep van de Koppert Foundation. ‘We zochten goede doelen voor ons jubileum en de Voedseltuin paste perfect. Een deel van onze medewerkers woont in de omgeving ervan, het is een groen en sociaal project en er wordt op duurzame wijze verbouwd.’ Beide dames bezoc hten de Voedseltuin en waren aangenaam verrast door de omvang, veel ruimer en groter dan zij gedacht hadden. ’Wij kwamen er erg enthousiast vandaan. De energie en betrokkenheid van alle mensen en de manier waarop met de tuin omgegaan wordt is echt geweldig. Ga er vooral heen en laat je verrassen door wat je daar allemaal ziet.’

De steun van de Koppert Foundation bestaat uit het financieren van een zogenoemde cirkel die zij zelf met eigen medewerkers gaan aanleggen. ’Wij kijken ernaar uit om dit met collega’s te gaan doen zodat wij zelf actief zijn op de Voedseltuin’. Ook heeft het bedrijf planten geleverd.

Er wordt nagedacht of de samenwerking in de toekomst eventueel gecontinueerd zou kunnen worden. ’Wij delen graag onze kennis en ontwikkelen diverse educatieprojecten, daar liggen wellicht mogelijkheden samen met de Voedseltuin. Kennis is de sleutel tot succes en biologische teelt is een gemeenschappelijke invalshoek.’

Meer informatie: koppert.nl


Group A architects

‘De rauwe rand van de stad versterkt de menselijke kant’

De bedrijfsruimte van Group A architects grenst direct aan de Voedseltuin. Oprichter en directeur Folkert van Hagen hoefde geen seconde na te denken om de Voedseltuin te sponsoren en financierde als eerste met zijn bedrijf (samen met de Urbanisten, Bekkering Adams, Nieman groep en hp architecteneen zogenoemde cirkel. Van Hagen, ‘Wat is de Voedseltuin een geweldig initiatief. Er vallen hier dingen in elkaar die niet vooraf bedacht zijn. Het is prettig om te zien, het is interessant om doorheen te lopen, het is verbindend, het is een plek voor vrijwilligers, het voorziet de voedselbank en het is een geweldige uitstraling van dit gebied.’

Van Hagen vervolgt enthousiast, ‘Wij houden van de rauwe rand van de stad omdat daar dingen kunnen gebeuren waarvan je het effect en de kracht niet vooraf kunt bedenken. Wij zitten hier nu twee jaar en volgen de Voedseltuin dagelijks. De mensen die hier werken hebben echt een thuishaven. Er zit een goede gedachte achter. Echt prachtig dat het voedsel in cirkels verbouwd wordt en bij de voedselbank terecht komt. Het is een groeiende vorm, er lopen vaak bezoekers doorheen waardoor het inmiddels ook een verblijfsactiviteit is.

Hier een bijdrage aan kunnen leveren geeft mij een fijn gevoel. Dit moet blijven bestaan!’

Samen eten en dansen

De samenwerking tussen de Voedseltuin en Group A kent ook nog andere vormen. Afgelopen zomer was er een gezamenlijke barbecue. Van Hagen, ‘Dat was ook echt geweldig, zoveel verschillende mensen samen leverde boeiende gesprekken, begrip en veel plezier op. Dit smaakte naar meer. En zo ontstond het gezamenlijke kerstdiner. Dat was echt een klapper.

We hebben met z’n allen gekookt en, geheel in het gekozen thema, de ruimte ingericht tot een sfeervol restaurant. We waren met 180 personen, partners van alle medewerkers waren erbij en het mengde fantastisch. Of je gestudeerd hebt of niet, je bent in de eerste plaats een mens. We hebben met elkaar gedanst, briljant. Een explosie van geluk en energie en vooral geen ‘hokjes’. ‘Een enorme verrijking,’ zegt van Hagen met een grote glimlach op z’n gezicht, ‘En vooral de energie, nieuwsgierigheid en inzet van iedereen. We zoeken elkaar op.’

Van Hagen is er trots op dat de Voedseltuin er is en dat hij het kan steunen. Hij vervolgt zijn bevlogen verhaal met een toelichting over wat de ervaring ermee voor zijn eigen werk betekent. ‘Wij zijn als architecten en gebiedsontwerpers gewend om alles vooraf te ontwerpen en vast te leggen. Het is helemaal af en doordacht. We laten niets open of over. Wij merken echter de laatste jaren dat wij meer naar open ruimtes durven te kijken. Dat wij ruimtes echt open laten. Deze manier van kijken binnen ons vakgebied had ik eerder nooit kunnen bedenken. Dit vind ik intrigerend.’

Gebiedsontwikkeling en de Voedseltuin

Het gebied waar de Voedseltuin ligt en Group A gehuisvest is, is volop in ontwikkeling. Er zijn discussies gaande hoe je met dit gebied om moet gaan. Van Hagen resoluut, ‘Durf een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen waarin de Voedseltuin voor eeuwig vaststaat. Dan kun je er niet meer omheen. Dit zijn dan de eerste bouwstenen van dit gebied waar rekening mee gehouden moet worden. Op het moment dat het een vaste positie heeft zijn zij direct betrokkenen. Dat zijn zij een van de belangrijkste inspiratiebronnen om te raadplegen.’

Informatie over het werk van Group A architects: groupa.nl